Turbo vs Kompresor

Sličnosti

Turbokompresori i superpunjači su slični po nameni. Oba imaju zadatak da komprimuju vazduh na pritisak veći od atmosferskog tako da više vazduha uđe u cilindre motora. Povećani vazdušni pritisak u kombinaciji sa prilagođenom količinom goriva rezultira povećanjem snage motora i obrtnog momenta. U svakom slučaju, ovde se završava svaka sličnost između ova dva tipa punjača.

 

Turbo vs Kompresor

 

Različitosti

Zato što su povezani preko kaiša, superpunjači povećavaju pritisak vazduha proporcionalno sa porastom broja obrtaja motora. Dok broj obrtaja motora raste, raste i brzina superpunjača do tačke najvišeg pritiska istovremeno dostižuci maximum  broja obrtaja motora. Vijčani tip superpunjača je više nalik turbokompresorima koji proizvode pritisak ranije, nego centrifugalnim ili roots tipovima superpunjača, ali su takođe povezani preko kaiša. Sa druge strane, turbokompresori su na izduvni pogon, i brzo uspostavljaju brzinu (skoro trenutno, ako je propisno odabrana veličina). Rezultat je primetno uvećana snaga i obrtni moment, stvoren ranije na nižem broju obrtaja motora sa turbokompresorom, nego sa centrifugalnim ili roots supercarpunjačem.

 

Turbo vs Kompresor

 

Efikasnost

Baš kao vazdušni klima uređaj na vozilu, svi superpunjači, uključujući centrifugalne, roots i vijčane tipove, zahtevaju snagu motora da bi se pokretali. Ova parazitska potrošnja snage je uvek prisutna, i može trošiti čak 20% snage koju proizvede motor. Rezultat je smanjenje  ekonomičnosti u potrošnji goriva i manja konačna snaga. Turbokompresori se međutim pokreću na izduvni gas i ne zahtevaju snagu motora za pokretanje rotora. U normalnoj vožnji turbokompresori neće koristiti više goriva i činjenica je da će se povećati pređena kilometraža sa istom količinom goriva. Turbokompresor sistem će proizvesti više snage sa 0,62 bar nego superpunjač sa 0,83 bar.

 

Turbo vs Kompresor

 

Pouzdanost

Oboje, i superpunjač i turbokompresor zahtevaju visoke obrtaje kompresora(rotora) da bi kompresovali vazduh. Ovaj opseg se kreće od 30-65.000rpm kod  superpunjača dok kod turbokompresora mogu biti i preko 200.000rpm. U cilju postizanja najvišeg broja obrtaj motora, potrebno je komprimovati vazduh do zahtevanog pritiska. Superpunjačima je potrebno da imaju prenosni mehanizam (zupčanici, kaiševi, remenice ili kombinacija svega ovoga) sastavljen od brojnih pokretnih delova, kako bi konvertovao 6000 obrtaja motora u 40000 obrtaja superpunjača. Turbokompresorima nije potreban prenosni mehanizam i imaju samo jedan pokretni deo, kompresorsko-turbinski sklop (rotor). Jednostavnost turbokompresora je u tome da je manje okružen mehaničkim problemima. Superpunjači moraju imati kaiševe da ih pokreću, a proklizavanje i pucanje tih kaiševa je osnovni problem. Ozbiljniji problem obuhvataju oštećenja  radilice, ležajeva i oštećenja motora prouzrokovana nategnutošću kaiševa. Turbokompresori nemaju kaiševe i direktnu mehaničku vezu sa radilicom, zahvaljujući čemu su ovi problemi eliminisani.

Servisni intervali

Neki superpunjači imaju odvojen sistem podmazivanja koji mora biti posebno održavan,  dok se  turbokompresori podmazuju uljem iz motora  i ne zahtevaju dodatno održavanje, ranije nego što je to normalno propisano za vozila bez turbokompresora.

Nadogradnja i prilagodljivosti

Superpunjači generalno nisu nadogradivi. Podešavanje nivoa pritiska kod superpunjača zahteva zamenu remenica, zupčanika i kaiševa dok kod motora koji zahtevaju veće kapacitete mora biti zamenjen kompletan usisni sistem.Turbokompresor  je obično nadogradiv prostom nadogradnjom starog ili ugradnjom većeg turbokompresora bez zamene usisnog sistema. Podešavanje nivoa pritiska na turbokompresoru je puno komfornije u odnosu na superpunjače i moguće je sa prostim podešavanjem kontrolera pritiska iz kabine vozila.

Cena

Prva pomisao je da je ugradnja turbokompresora skuplje rešenje. Međutim, ako razmotrite sve šta uključuje kompletan turbo kit koji treba poručiti i u poređenju sa superpunjač kitom istih performansi shvatićete da je turbo sistem jeftiniji i bolje ulaganje u smislu odnosa konjske snage prema ceni.

Zaključak

Posle svih nabrojanih činjenica zaključuje se da je turbokompresor bolje rešenje. Turbokompresor će proizvesti više snage nego superpunjač istih performansi koji mora potrošiti deo snage za svoje pokretanje. Razlika u obrtnom momentu na nižim obrtajima je takođe u korist turbokompresora.