Vodic za odabir turbokompresora

Odabir odgovarajućeg turbokompresora  za vašu aplikaciju zahteva mnogo podataka. Ukoliko niste expert za motore sa unutrašnjim sagorevanjem najbolje je da se pridržavate sledećih koraka pri odabiru.

Osnovna informacija prilikom odlučivanja koji turbokompresor je odgovarajući za vaše vozilo je podatak o željenom broju konjskih snaga. Ovo mora da bude koliko željeno – toliko i moguće za datu aplikaciju. Zapamtite da je snaga motora proporcionalna protoku vazduha i goriva. Kada odaberete željenu snagu motora, tek tada pocinjete sa odabirom veličine turbokompresora  koja veoma zavisi od zahteva za protokom vazduha.

Drugi bitan parameter je namena vašeg vozila. Odnosno da li se modifikacijama želi postići bolji odziv gasa na manjim obrtajima ili na većim obrtajima motora, odnosno da li se želi postići bolje ubrzanje ili veća krajnja brzina.

Prilikom listanja kataloga performans turbokompresora naići ćete na oznaku A/R koja je jako bitna i definiše geometrijske  karakteristike turbinskog i kompresorskog kućišta.

A/R turbine

A/R kućišta turbine ima veliki uticaj na performanse turbokompresora. A/R turbine se koristi da bi se prilagodio kapacitet toka (propusta) turbine. Ako se koristi manji A/R porašće brzina izduvnih gasova u turbini izazivajući brže okretanje rotora na nižim rpm motora, što uzrokuje brži rast pritiska. Takođe u ovom slučaju postoji tendencija da se poveća povratni pritisak izduva  usled čega se smanjuje max. snaga motora pri višim rpm.
U obrnutom slučaju, koristeći veći A/R, smanjuje se brzina izduvnih gasova što odlaže povećanje potiska, usled čega niži povratni pritisak izduva omogućuje postizanje veće snage pri višim rpm. Kada se odlučuje o odabiru odgovarajuće A/R opcije, morate biti realni u smislu buduće namene vozila i A/R se koristi u smislu pronalaženja balansa izmedju performansi i željene snage.

A/R kompresora

Performanse kompresora su uglavnom neosetljive na promene A/R, ali generalno, kućišta sa većim A/R se koriste da bi se optimizirale performanse aplikacija sa manjim potiskom, a manja kućišta se koriste za aplikacije sa visokim potiskom.Obično nije moguć odabir A/R za kućište kompresora

 

Šta je Trim?

Trim je prostorni odnos koji se koristi da bi se opisali i bliže definisalo turbinsko i kompresorsko kolo. Trim se izračunava uz korišćenje podataka o izduvnim i usisnim prečnicima rotora.

Primer:
Usisni prečnik - 88mm
Izduvni prečnik -117.5mm
Trim = 88*88/117.5*117.5*100= 56trim
Kako Trim raste, kola ce obezbedjivati bolji protok smeše vazduh/gorivo.

Vodič za Gerrett-ov GT model sistem oznaka

Primer: GT2871R 

GT28 u oznaci GT2871R upućuje na veličinu turbinskog kola ( sve GT28 jedinice koriste isto turbinsko kolo).
Što je broj veći, veće je i turbinsko kolo.

71 u GT2871R označava da je donji prečnik kompresorskog kola 71 mm.

Pozicija R opisuje specijale turbokompresora

U primeru: GT2871R R označava da je u pitanju Ball bearing turbokompresor.