O turbokompresorima

Princip rada

 

Da bi smo objasnili kako radi turbokompresor, prvo se moramo upoznati sa ciklusom rada klipova četvorotaktnog motora:

Usisavanje
Kod dizel ili benzinskih motora, klip se pomera na dole i usisava se vazduh kroz usisni ventil.

Kompresija
Kako se klip pomera na gore, vazduh odnosno smeša benzina i vazduha se kompresuje.

Ekspanzija
U benzinskim motorima sa karburatorom, mešavina goriva i vazduha se pali pomoću svećice; kod dizel ili benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem, gorivo se ubrizgava pod velikim pritiskom što dovodi do spontanog sagorevanja. U oba slučaja to dovodi do pomeranja klipa na dole.

Izduv
Izduvni gasovi se izbacuju kroz izduvni ventil kada se klip ponovo podigne u gornji položaj.

 

Turbokompresor

 

Kod motora sa turbokompresorom, vazduh se kompresuje pre ulaska u cilindar tokom postupka usisavanja. Budući da je pod velikim pritiskom, velika masa vazduha ulazi u cilindar, što dovodi do veće efektivnosti pri sagorevanju goriva. Ovo povećava izlaznu snagu motora, dajući više sile i veću brzinu u odnosu na konvencionalne motore, a takođe smanjuje i emisiju izduvnih gasova. Neki dizel motori mogu da se podese da primaju veću količinu vazduha a istu (uobičajenu) količinu goriva, što ne povećava snagu vec rezultuje čistijom emisijom izduvnih gasova.

 

princip rada

 

Turbokompresori na performans motorima moraju da izdrze mnogo teže uslove rada nego obični turbokompresori. Jedan od velikih problema jeste temperatura izduvnih gasova koja prelazi 1000°C kao i povećan pritisak punjenja turbokompresora.

 

temperature

 

Više o turbokompresorima saznajte na strani www.turboservis.rs