Ball Bearing

Turbokompresori sa klasičnim kliznim ležajevima su dugo bili jedino moguće rešenje kod dizajniranja turbokompresora. Međutim Ball Bearing tehnologija je novina koja je sada dostupna i omogućava značajno poboljšanje performansi turbokompresora. Ball Bearing je nastao kao rezultat rada Garrett-ovih inženjera sa više velikih trkačkih timova tokom nekoliko uspešnih trkačkih sezona.

 

Ball Bearing

 

Prednosti Ball Bearing turbokompresora:

  • Prilikom vožnje motora sa ball bearing turbokompresorom primećuje se bolja reakcija i odziv gasa u odnosu na tradiconalne turbokompresore sa kliznim ležajevima. Profesionalni vozači koji su vozili vozila sa Ball Bearing turbokompresorom tvrde da se osećaju kao da voze veliki motor sa prirodnim snadbevanjem vazduha, odnosno da je potisak pri ubrzanju fenomenalan.
  • Ball Bearing  turbokompresor  redukuje količinu ulja potrebnu za normalno podmazivanje. Smanjena količina ulja za podmazivanje smanjuje šanse za curenjem na spojevima.
  • Ball Bearing je više tolerantan za uslove podmazivanja i umanjuje mogućnost kvara turbokompresora prilikom gašenja motora kao i na većim  pritiscima i visokim brojevima obrtaja
  • Kuglični ležajevi  postavljeni na oba kraja osovine turbokompresora eliminišu potrebu za aksijalnim ležajem koji je uobičajeno slaba tačka na standardnim turbokompresorima, što znači da su Ball Bearing turbokompresori dugotrajniji i da ih je moguće koristiti na zahtevnijim aplikacijama sa zahtevnim uslovima rada.